EcoCycler

Vattenåtervinning i arktiska förhållanden
EcoCycler är en vattenåtervinningskombi byggd för de stundtals mycket svåra förhållandena i de nordiska länderna. I Norden kan temperaturen ligga runt -25° C under långa perioder, men rörledningarna måste underhållas ändå. Där kommer ecoCyclern till sin fulla rätt med sitt effektiva frostskydd. De robusta hjälpramarna är ett måste med tanke vägnätet med återkommande tjälskador och svåra vinterförhållanden.

Optimerad viktfördelning
Tankarna på ecoCyclern är av så kallad tank-i-tank typ. Slamtanken är inuti färskvattentanken. Det här betyder optimal viktfördelning oberoende vilken av tankarna som är fylld. Dessutom är det en mycket stark konstruktion.

Köldskydd
Eur-Mark kombin har ett mycket effektivt köldskydd, alla vattenbärande ledningar eller komponenter är i uppvärmda och isolerade utrymmen. Det här gör att aggregatet går att använda ner till -30° C effektivt. Också tank-i-tank konstruktionen bidrar till köldskyddet, den yttre vattentanken uppvärms av den inre slamtanken och tvärtom, beroende på lastförhållandet. Vi har också lyckats implementera köldskyddet så att det inte försvårar arbetet, tvärtom så blir underhållet av tekniken bättre tack vare att allt hålls rent och snyggt. 

Teknik
I vakuumsystemet används roots-kompressorer 1.500 – 2.700 m³/h. I högtryckssystemet används KDU tryckomvandlare 400 – 500 liter/min. Med ett maximalt vattentryck på 200 bar.  Både vakuum- och vattenpumpen kan användas optimalt med av användaren förinställda värden för bästa användningsekonomi. Hydraulsystemet är lastkännande, vilket betyder att endast den effekt som för tillfället behövs tas ut av bilens motor.

Vattenåtervinning
Det välbeprövade och driftssäkra Rotomax filtersystemet bildar kärnan i återvinningssystemet. Filtren är placerade i slamtankens främre del, vilket ger kort matarledning till vattenpumpen.

IQAN-systemet övervakar och styr de olika processerna, vilket underlättar arbetet avsevärt. 

Flexibel användning
EcoCyclern kan användas som vanlig kombi utan problem, och med en enkel knapptryckning aktiveras vattenåtervinningen.

Optioner

Vi kan erbjuda ett brett sortiment av optioner och extra tillval till alla våra produkter.

Har du frågor?

Liechtenstein, USA, Italien, Finland, Österrike och Slovakien. Vad betyder 6 internationella platser och ett nätverk av 100 försäljnings- och servicepartners runt om i världen? Närhet till kunden och lokal service.

Vid frågor står vi gärna till ditt förfogande!

Försäljning

T +43 5525 64180
verkauf@kaiser-fahrzeugtechnik.at

Service

T +43 5525 64180 360
kundendienst@kaiser-fahrzeugtechnik.at